PALE KREYÒL AYISYEN DLOLOLO: 12 JAN OU KA KENBE KONPETANS OU NAN LANG (+40 LYEN NAN ATIK LA)

Nou tout te tande omwen yon fwa nan lavi nou ekspresyon «piti piti n ap vanse », Paske pratik se metòd ki pi efikas pou metrize yon sijè, yon espò oswa menm yon konpetans. Li vin nesesè lè yon moun vle aprann yon lang etranje, tankou kreyòl ayisyen. Vreman vre, li fasil pèdi yon lang lè ou pa bò kote l 'ak pratike li sou yon baz chak jou. Se poutèt sa Sant Tousen an vle ba ou teknik ki pral ede ou kenbe yon koneksyon sere avèk lang sa a epi pale li byen. Nou ap pale de diksyonè, sit entènèt, emisyon radyo, ak plis ankò!

______________________________________________________

Men sa nou konsèye pou ou fè:

1. GADE NAN DIKSYONÈ.

2. KONSILTE LIV GRAMÈ AK LEKSIK.

3. DEKOUVRI LIV AK NOUVÈL.

4. GADE FIM, TI KOMIK OSWA FIM KI KOUT.

5. TANDE MIZIK.

6. KOUTE RADYO.

7. ESEYE KÈK LIV ODYO AK PÒDKAS?

8. LI JOUNAL, MAGAZIN AK LÒT PIBLIKASYON EKRI.

9. ITILIZE YOUTUBE.

10. PWOFITE LÒT PAJ REYO SOSYAL YO.

11. KONSILTE SIT ENTÈNÈT.

12. VIN RI AK KOMIK SA YO.

An konklizyon

Nou swete ou apresye diferan metòd sa yo ak sit entènèt yo ki pral ede ou vin pale kreyòl ayisyen plis byen. Nou eseye varye sous yo pou ke ou chwazi sa yo ki pi bon pou ou. Tanpri, pa ezite enskri w nan kou kreyòl ayisyen pou amelyore konesans ou yo. Kou sa yo se teyorik, pratik ak konvèsasyon. Pa bliye ke se repetisyon ki pèmèt amelyorasyon...

Nou vle tande w! Èske w konnen lòt bon zouti ke nou ta dwe ajoute nan lis la? Mete yo an kòmantè!

Otè: Latisha Dias-Senat e Sly Toussaint

Komantè Facebook