Tit mwen

.

LES HISTOIRES CRÉOLES DU CENTRE TOUSSAINT

Tèks sa yo se etidyan ak moun ki te enskri nan kou kreyòl ayisyen CentreToussaint ofri yo. Moun sa yo se yo kite gen pi gwo nòt pou egzamen ekri yo a.

Se pa toujou fasil pou nou fè yon chwa nan mitan tout bèl tèks ke etidyan yo te ekri nan kad kou kreyòl nou bay yo. Men nou chwazi sak te plis retni atansyon nou yo pou nou patajel ak ou sou sit entenet sa konsa wap ka apresye pi byen kèk ti istwa nan lang kreyòl ayisyen. Nou espere sa ap few plezi e ke wap byen renmen li yo!

Ale anlè nan paj la