SANT TOUSSAINT NAN KOLÈJ AHUNTSIC !

Daprè objektif ak misyon nou bay tèt nou, nou kontre ak kèk òganizasyon ki pataje menm objektif ak menm lanmou ak nou, se sa k fè, lè opòtinite parèt kò li, gwo koze eklate. Nou fyè anpil paske nou nan kolèj Ahuntsic.
______________________________________________________

Anvan mwen kòmanse, ban mwen prezante nou Centre Toussaint! Nou te kòmanse ak aktivite nou yo byen trankil avan nou vin legalize tout bagay nan lane 2019. Nou ap evolye ti pa pa ti pa e nou toujou la malgre pandemi 2020 an te malmennen anpil òganizasyon ak antrepriz. Objektif prensipal nou yo se bay aprantisaj kreyòl ayisyen an gwo kout jarèt, ankouraje pwopagann kilti ayisyèn nan epi pote kole nan kilti entènasyonal la.

Kolèj Ahuntsic la

Selon objektif ak misyon nou, chimen nou konn kwaze ak kèk lòt òganizasyon ki gen objektif ak lanmou nou menm nan Sant lan genyen, kidonk, sila konn mennen ak opòtinite ki fè bèl aktivite mete pye. Se konsa, depi septanm 2021, Centre Toussaint ap bay etidyan Kolèj Ahuntsic yo kou lang kreyòl ayisyen. Plante depi lane 1967, Kolèj Ahuntsic se youn nan 12 premye CEGEP nan Monreyal. Ak yon popilasyon divès epi miltikiltirèl, e gen anpil etidyan ki soti nan fanmi ayisyen, yo vle ofri yon pwogram ranpli, ki varye e kote tout moun santi yo nan plas yo.

Kou nou bay

Nan kou sa, kolèj la pwopoze yon enstriksyon sou listwa, sou kilti ayisyèn ansanm ak pwomosyon sou refleksyon koze koabitasyon lòt lang ak franse Kebekwa. Se yon gwo avansman nan demach pou valorizasyon lòt lang ke sa ki soti nan peyi ewòp yo. Se ak anpil lonè Centre Toussaint ap met tèt ansanm ak Kolèj Ahuntsic. Mwen ka di nou, kolaborasyon sa gen pou li pote yon pil bèl pwojè. E nou te menm patisipe nan semèn rankont premye nasyon ak intèkiltirèl, ki te fèt nan jou 18 oktòb rive 25 oktòb 2021, nan kolèj la, e nou te pwofite prezante yon atelye sou aprantisaj lang kreyòl ayisyen ansanm ak kilti ayisyèn nan.

An konklizyon

Rete konekte sou rezo nou yo pou ou enfòme ou sou sa nou ap fè oubyen ban nou de twa pawòl ankourajman. Epi, pa ezite kontakte nou lè ou entèrese ak kou sou entènèt, pou biznis/evènman ou menm pèsonalize.Nou la pou nou ba ou bon jan sèvis.

Poukisa ou pa swiv kou kreyòl ayisyen ak Centre Toussaint?

Tan ou poko fè enskripsyon pa ou a, kontinye suiv blòg nou an ak diferan rezo sosyal nou yo. Fè mwen konnen nan komantè yo kisa ou renmen nan atik sa.

Redaktris: Inès Jolibois

Komantè Facebook