VIN YON VOLONTÈ

AU CENTRE TOUSSAINT

Vin volontè avèk nou! Pou satisfè bezwen ou yo, nou ofri orè fleksib sou yon baz ki kout oswa kontinyèl. Kite nou ede ou jwenn kalite volontè ki bon pou ou!

  • Devlope nouvo konpetans
  • Fè nouvo zanmi
  • Fè yon diferans nan kominote a
  • Kontribye sous entènèt
Fòm pou vin yon volontè

Pa gen limit nan sa ou ka akonpli.

Benefis ki genyen nan sèvi kòm volontè avèk nou yo anpil!

Fè pati yon ekip dinamik

Tcheke kouvèti medya nou an

Fòm pou vin yon volontè
0
volontè aktif chak ane
0
pozisyon volontè ki disponib
0
aktivite pou volontè

Mwen pasyone lang yo. Pandan BAC mwen an nan ansèyman franse kòm yon dezyèm lang, mwen apwofondi konesans mwen avèk kou didaktik, istwa lang, elatriye. Mwen renmen opòtinite pou mete talan ak pasyon mwen yo lè mwen patisipe nan Centre Toussaint.

JAY JEAN, Ekriven / Tradiktè

Mwen fèt Potoprens. Mwen devlope yon pi gwo apresyasyon pou kizin ak kilti ayisyen depi mwen al rete New York pou kontinye etid mwen nan inivèsite. Mwen renmen opòtinite pou konekte moun ak kilti.

HELODY DORVILUS-PIERRE, Tradiktè

Lang pote moun ansanm, idantifye yo, ekspoze istwa yo ak kilti yo. Se nan lide sa a ke mwen fè kontribisyon mwen nan Centre lan sou yon baz volontè, avèk espwa presye eritaj ayisyen an - lang kreyòl ansanm ak kilti a - ap vin pi aksesib epi transmèt bay jenerasyon kap vini yo.

JENNY ST-FLEUR, Tradiktè

Vin yon volontè jodi a!

Ranpli fòm lan ak konpetans ou e wè opòtinite nou gen kounye a!

Fòm pou vin yon volontè

Tradiktè / Korektè

Fòm pou vin yon volontè

Editè

Fòm pou vin yon volontè

Transkriptè

Fòm pou vin yon volontè

Komantè Facebook