SÈVIS

TRADIKSYON, TRANSKRIPSYON AK REVIZYON

Centre Toussaint se referans nan kou kreyòl ayisyen. Nou gen yon ekspètiz nan tradiksyon, transkripsyon ak revizyon.

Genyen plis pase 100 kalite lang kreyòl sou latè. Pami yo, se kreyòl ayisyen ki gen plis moun ki pale l. Genyen anviwon 11 milyon moun nan peyi Dayiti ak plis pase 2 milyon lòt nan rès mond lan. Lang sa ap grandi chak jou menm jan kantite moun ki pale li ap ogmante!

Malgre anpil ayisten pale kreyòl byen, konsa tou gen anpil pa rive li ak ekri li kòrèkteman. Se pou sa ou ka lage pwojè ou yo sou kont Centre Toussaint.

LAGE PWOJÈ OU YO NAN MEN YON EKIP SAN PARÈY

JWENN YON SOUMISYON

Tradiksyon mo pa mo, se byen. Men rive eksprime nannan yon lide pi bon toujou: nou toujou ap mande koman yon ayisyen ta eksprime yon lide.

 • Respekte dokiman ak ponktiyasyon
 • Respekte fòma paj la
 • Atansyon ak tout ti detay
 • Revize jiskaske w satisfè
 • Peye pa mo

TRANSKRIPSYON

Pa genyen oken zouti sou mache a ki ka pèmèt ou byen tradui kreyòl ayisyen sitou lè ou konsidere aksan yo, ak tonalite yo elatriye. Kite pwofesyonèl ekri pwojè yo pou ou.

 • Transkri fichye vokal ak videyo an tèks
 • Soti nan fransè ale nan kreyòl ayisyen & soti nan kreyòl ayisyen ale nan fransè
 • Soti nan anglè ale nan kreyòl ayisyen & soti nan kreyòl ayisyen ale nan anglè
 • Peye pa minit

REVIZYON

Nou pral ekzamine, analize ak fouye nan pwojè ou yo pou yo soti san fot. Manm ekip nou yo pwofesyonèl, lespri ouvè epi yo vle koute.

 • Koreksyon teks an kreyòl ayisyen
 • Òtograf ak sentaks
 • Ponktiyasyon ak gramè
 • Eklèsisman ak presizyon nan tèks yo
 • Peye pa mo

Travay moun fè

Pasyone epi gen eksperyans

Dat limit yo toujou respekte

Nou garanti sekirite ak konfidansyalite

Ekselans ak bon jan kalite

Tèminoloji espesifik

Centre Toussaint te fè yon tradiksyon anglè pou kreyòl ayisyen pou yon fich prevansyon sou COVID. Travay la te pare nan 24 èdtan apre malgre tèm teknik medikal ak botanik. Mwen rekòmande sèvis Centre Toussaint yo!

WANDJI (Pwojè Apivirine)

Mwen te pran sèvis Centre Toussaint pou transkri ak tradwi ekstrè nan pwochen dokimantè mwen an sou tèm adopsyon an Ayiti. Mwen trè satisfè e mwen konte itilize sèvis yo ankò pou revizyon lè pwojè mwen an fini.

BRIGITTE POUPART (EMAfilms)

ITILIZE SÈVIS NOU YO

OFRI
PA
PROFESYONÈL

JWENN YON SOUMISYON

POU
TOUT TIP
PWOJÈ

JWENN YON SOUMISYON
 • Dokiman

 • Afich piblisite

 • Sit entènèt

 • Fich pwodui

 • Atik pou blòg

 • Atik jounal

 • Liv

 • Magazin

 • Piblisite

 • Bwochi

 • Gid

 • Travay etidyan

 • Konferans

 • Prezantasyon

 • Seminè

 • Entèvyou

 • Fim

 • Dokimantè

 • Elatriye

SÈVIS

TRADIKSYON, TRANSKRIPSYON AK REVIZYON

JWENN YON SOUMISYON

Komantè Facebook