KOUNYE A NOU OFRI

SAL POU LWE

Nou gen sal pafè a pou tout kalite okazyon.

Inclus: 50 chaises blanches. 6 tables blanches de 6 pieds.
~10$/chaise additionnelle. ~20$/table additionnelle. À reserver un minimum de 7 jours à l’avance.

1 grand speaker. 1 écran plat. 1 projecteur. Wi-Fi. Stationnement sur les rues transversalles. Pas de cuisine, comptoirs et cabinets seulement. 1 petit frigo. 1 micro-ondes. 1 toaster. 1 bouilloire.

Louez du matériel extra chez notre partenaire: Vialymax !

BOOK NOW

SAL 1

TI SAL

REYINYON AK FÒMASYON

20.33 pye pou longè x 9.83 pye pou lajè (6.20m x 3m)

200 pye kare (18.6 mèt kare)

Bon ekleraj / 1 ti fenèt

Capacité: 20 debout ou assis sans table en style cocktail, 8-18 assis (2-3 tables de 4-6 personnes )

(20$+tx/h)

SAL 2 AK TERAS

GRAN SAL AK TERAS

73.7 pye pou longè x 20.5 pye pou lajè (22.45m x 6.25m)

1510.85 pye kare (140.31 mèt kare)

Limyè natirèl, 2 sous limyè, 1 fenèt, 2 gwo pòt patio ki mennen nan teras la, èkondisyone

Capacité: 80 debout ou assis sans table en style cocktail, 36-48 assis (6-8 tables de 6 personnes avec espace de piste de danse)

 • 700$+tx pour toute la journée (illimité)
 • 100$+tx/h (anniversaire, baby shower, fête avec danse, nourriture, musique etc.)
 • Jusqu’à 40% de rabais pour les activités non-événementielles (activités simples du type réunion)
 • 75% de rabais le jour en semaine avant 16h (journées non-fériées)

Dépôt de sécurité de 300$ plus taxes remboursé quand on s’assure qu’il n’y a pas de bris. 

FOTO TERAS LA

menm gwosè ak sal 2 (gwo sal)

Ban pou deyò, jaden prive

10318 rue J J Gagnier

POLITIK REZÈVASYON

ESPAS OU VLE A

Sa ka rive lòt espas la lwe apre rezèvasyon ou an, yo ap fè w konnen sa. Tout moun dwe respekte kote yo ak lòt moun ki la yo. Pou asire w ou poukont ou andedan, lwe tout espas yo.

BOOK NOW
BOOK NOW

Kesyon

Klike sou "Rezève kounye a", "Okay" epi klike sou "Lwe sal ou vle a" pou wè disponiblite a.

Imaj ki anba la ap montre gen 1 èdtan ki disponib a 10 zè nan maten., 1 èdtan ki disponib a 11 zè nan maten, 1 èdtan ki disponib a 12 zè nan apre midi, elatriye. Kidonk sal la lib soti 10 zè nan maten rive 3 zè nan apre midi. Lè ou dwe kite lokal la.

Si ou pa wè 4è nan apre midi, 5è nan apre midi, elatriye, se paske sal la PA disponib nan lè sa yo. Kidonk, pa chwazi 2è nan apre midi epi di "Mwen vle sal la pou 8 èdtan" nan kantite èdtan ou vle yo. Li pap posib. Lè ou ap verifye demann lan, li pral refize.

Wi. Pou planifye yon vizit, rele 438-771-5507 pou pran yon randevou.

Non. Pòt la ap ouvè pou ou nan lè rezèvasyon an epi ou dwe kite sal la nan fen rezèvasyon an. Tanpri mete tan rasanble, demantèlman ak netwayaj nan rezèvasyon an. Ou pral resevwa yon fakti pou tan anplis. Faktirasyon an ap kanpe lè sal la pwòp epi vid.

Non. Yo ap louvri pòt la pou ou nan lè rezèvasyon an epi ou dwe kite lè lè rezèvasyon an rive. Tanpri ajoute tan asanble, demantèlman ak netwayaj nan rezèvasyon an. Ou ap resevwa yon fakti pou tan anplis la. Faktirasyon an sispann lè sal la pwòp epi vid. Si gen yon rezèvasyon apre ou, yo ap mete w deyò san pèdi tan epi yo ap fè w peye pou deranjman an.

Erezman pa te gen okenn rezèvasyon apre sa! Si gen yon rezèvasyon apre ou, yo ap mete w deyò san pèdi tan epi yo pral fè w peye pou deranjman an. Ou pral resevwa yon fakti pou tan anplis lan ansanm ak yon frè netwayaj. Faktirasyon sispann lè pyès lan pwòp epi vid.

Sèlman si ou vle eksklizivite nan tout espas la.

 • Les salles sont séparées et ont leur propre porte.
 • Yon lòt bò, gen resepsyon an ak de twalèt yo nan zòn komen an.

Lè ou fè yon rezèvasyon, ou gen eksklizivite nan espas ou lwe a, men pa nan zòn yo komen.

Non. Sèlman rezève lè kòmansman epi mansyone kantite èdtan ou vle nan seksyon "Dire (si > 1h)", apre enfòmasyon pèsonèl la.

Yo ap ajiste rezèvasyon an epi yo ap bloke lè ou vle yo sou sit entènèt la apre verifikasyon.

Non. Senpleman mansyone espas ou vle yo nan seksyon "Espas Dezire", apre enfòmasyon pèsonèl yo.

Yo ap ajiste rezèvasyon an epi yo ap bloke lè ou vle yo sou sit entènèt la apre verifikasyon.

Non. Yon fwa resevwa an fin anrjistre, nou fè yon chèk final. Rezèvasyon bezwen ajisteman Lè ou vle yo bloke sou sit entènèt la. Yon fwa fakti a bay, wi, tout bagay ofisyèl nan moman sa a.

DÉTAILS ET CONDITIONS.

 • Bòt: Nan sezon fredi (soti Novanm rive Mas inclusively) kite bòt yo nan koulwa a sou etajè a epi yo pa sou tapi an. Pote soulye rezèv pou andedan kay la.
 • WiFi: Centre Toussaint. Modpas la se nan fakti a.
 • Aksè a televizyon entelijan: CentreToussaint1 oswa CentreToussaint2
 • Accès au speaker bluetooth: PA Glow Max
 • Planche ak ekipman: Pa kite anyen trennen sou planche a epi trete materyèl la ak swen.
 • Mi yo: Pa sèvi ak gro tep sou mi yo paske yo ap kraze mi yo.
 • ***ENPÒTAN POU TCHEKE YOUN PA YOUN NAN FEN LOKASYON A***
  1. Kenbe kouvèti pou pwoteje ti bebe yo nan priz yo sou fil elektrik yo pou mete yo nan priz yo apre sa.
  2. Foto, tab ak chèz netwaye AK pwodui netwayaj epi yo estoke nan plas yo (pa akote li).
  3. Espas debarase ak konplètman vid.
  4. Poubelles remplies dans le bac noir. Ne pas mettre à côté en raison des animaux. aArtir avec l’excédent. Jour des poubelles: mercredi soir.
  5. Twalèt pwòp., bòl ak lavabo yo tou.
  6. Byen fèmen pòt patio yo (yo ka sanble fèmen men yo pa fèmen si ou pa pouse fò, yo kite lè frèt antre) ak 3 pòt yo (gwo sal la ak 2 twalèt).
  7. Fèmen tout limyè, televizyon ak rido.
  8. Rele 438-771-5507 pou w fè konnen sal la pwòp epi vid. Sistèm alam la pral aktive lè ou kite.
  9. Tanpri ranpli lis verifikasyon an nan fen an.
 • Yon frè netwayaj ka ajoute si chak atik sa yo pa byen konsidere.

Quelle que soit la raison de l’annulation, 50% de réservation constitue un dépôt non remboursable.

Rès ranbousman an se nan fòm kredi sèlman.

Lundi : fermé
Mardi, mercredi, jeudi et dimanche : ouvert jusqu’à 22h
Vendredi et samedi : ouvert jusqu’à 1h du matin

La musique est jouée à un volume modéré à partir de 22h en respectant nos voisins. Veuillez fermer les portes pour limiter la propagation du son, mais vous pouvez ouvrir les portes du patio.

"PI BON SAL POU LWE NAN MONREYEAL"

Bèl sal resepsyon oswa estidyo dans pou lwe.

BOOK NOW

TEMWAYAJ

Komantè Facebook