DINAMIZE OGANIZASYON OU AK

ATELYE POU BIZNIS

Nou pran tan nou pou nou fè atelye kote nou ka edike moun ak lòt aktivite kote moun ka pran plezi

Yo louvri yon fenèt sou kilti ayisyen an, ogmante angajman e kreye lyen solid anndan e menm deyò, pou kliyan yo.

JWENN PLIS ENFÒMASYON AK LIS PRI

JWENN YON SOUMISYON

PLEZI AK BALANS POU TRAVAY-LWAZI

INITE EKIP AK ANT DEPATMAN YO

OGMANTE LESPRI DEKIP, KREYATIVITE E KOLABORASYON

EDIKASYON AK AKIZISYON NOUVO KONPETANS

ENFÒMASYON W AP JWENN NAN SOUMISYON AN:

ANPIL SIJÈ NOU KA OFRI W
KALANDRIYE EVENMAN K AP VINI
LIS PRI
KLIYAN AKTYÈL YO
E LÒT ENFOMASYON

JWENN YON SOUMISYON

Sete yon plezi pou mwen travay avèk Centre Toussaint! Se yon bèl ekip. Mwen aprann anpil bagay sou kreyol ayisyen, lang pa mwen an! Konpliman!

FABIENNE COLAS (Haïti en Folie)

Se toujou yon plezi pou fè biznis ak Centre Toussaint. Kit pou atelye kreyòl oswa istwa, nou ka toujou konte sou pwofesyonalis yo.

KESSIE T.-C. (HSAC Concordia)

ANBOCHE-NOU

POU YON ATELYE POU BIZNIS

JWENN YON SOUMISYON

Komantè Facebook