REJWENN PWOCHEN GWOUP LA

MIZIK AYISYEN

Nou renmen mizik ayisyen! nou apresye li, nou danse'l, poukisa nou pa aprann jwe li? Poukisa nou pa chante li? Li gen yon pakèt enstriman (tanbou, pyano, gita, vwa, elatriye.) ak yon pakèt estil (konpa,twoubadou, yanvalou, ibo, nago, elatriye.) yo la ap tann ou! Nou vle wè'w ki ap jwe mizik ayisyen.

Kòm mizik ayisyen an jwenn rasin li an Afrik kote zansèt nou yo soti, nou pral founi je gade kèk lot enstriman, rit ak senbòl afriken nan atelye nap òganize yo.

Vin pwofite divèsite ak plezi mizik ayisyen an bay!

Enskripsyon yo ap kontinye. Gen nouvo pwogram kap soti nan mwa:

INSCRIS-TOI À UN DES COURS DE MUSIQUE

Avanse ti pa ti pa

Patisipe nan plizyè nivo kou.

Aprann nenpòt kote ou ye

Sou entènèt ak nenpòt ki aparèy.

Rete konekte

Ak fòmatè epi lòt patisipan yo.

Chwazi kou ou vle a

Patisipe san ou pa enskri nan yon pwogram konpè.

Dekouvri pwofesè nou envite yo

Aprann de plizyè fòmatè ki chaje ak pasyon.

PWOGRAM DE BAZ NOU

0
seyans pa semèn
0
minit pa seyans
0
seyans pa nivo
0
gwoup sipò Facebook

Mwen ap swiv kou pèkisyon ayisyen nan Centre Toussaint depi plizyè sesyon. Sans mwen nan ritm chanje nan fason m pat espere.

GREG

Chak fwa kou mizik la fini, nou rete pou jwe mizik nan kou dans ak chan. Mwen renmen melanj lan. Li motive nou anpil. Nou fè pratik menm kote a.

IZABELLE

Mwen enskri pitit gason m 'nan kou mizik, li te vreman renmen li. Yon bon kote pou mete enèji ou, kreyativite epi vin pi pre kilti an menm tan!

ROSELINE

Mwen te toujou yon manm nan koral legliz. Se yon plezi pou mwen pou m chante lòt chante ki plis divès epi konekte ak lòt manm yo nan gwoup la.

JUDELINE

KOU MIZIK AYISYEN

PRAN
PLEZI
NAN ENTÈPRETE

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

ENSKRI KOUNYE A MENM

KALITE

4
 • KALITE KOU YO
 • Demaraj
 • Rekreyatif
 • Entansif/Kreyatif
 • Gwoup/Koral

FÒMA

5
 • FÒMA KOU YO
 • Nan klas
 • Sou entènèt
 • Anrejistre davans
 • Prive/Semi-prive
 • Biznis/evènman

GWOUP LAJ

6
 • GWOUP MOUN NOU SÈVI
 • Zwa (0 a 6 lane)
 • Ti Zanfan (7 a 9 lane)
 • Gran Zanfan (9 a 12 lane)
 • Zado (13 a 19 lane)
 • Granmoun (20 a 49 lane)
 • Gran Granmoun (50 lane e+)

AVANTAJ KOU A

ENSKRI DAVANS
 • Ranfòse lespri ekip ou a nan Koral Centre lan

 • Dekouvri nouvo estil ak nouvo mizik ayisyen ansanm ak senbolis yo

 • Amelyore teknik ou yo epi devlope ladrès ou

 • Aprann rit ak son de baz yo

 • Swiv atelye paran-timoun

 • Swiv klas chak semenn sou yon peryòd pwolonje

 • Amelyore tèt ou nan yon anviwonman pozitif epi san strès

 • Patisipe nan konkou ak espektak

 • Onore epi asire transmisyon kilti a bay jenerasyon kap vini yo

 • Jwi de yon aksè privilejye nan kilti ayisyen an

KOU MIZIK AYISYEN NAN CENTRE TOUSSAINT

NAP TANN OU!

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

Komantè Facebook