My title
Paj dakèy2021-12-31T04:36:41-04:00

Slide
KOU
KREYÒL
AYISYEN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki pànafriken.

Slide
KOU SOU
ISTWA
AYISYEN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki pànafriken.

Slide
KOU
DANS
AYISYEN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki pànafriken.

Slide
KOU
MIZIK
AYISYEN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki pànafriken.

Slide
KOU
KIZIN
AYISYEN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki pànafriken.

Slide
ATELYE SOU
KILTI
AYISYEN AN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki pànafriken.

BLÒG

Èske w konnen kantite lèt ak fonèm nan alfabè kreyòl la?
Repatisyon de premye nasyon yo sou zil Ayiti a?

Blog nou an plen enfòmasyon enpòtan!

SUIV BLOG NOU AN

TEMWAYAJ

Mwen te konn pale kreyòl ayisyen men mwen te vle aprann kijan pou ekri li pi byen. Kou sa a te ban mwen yon pi bon konpreyansyon de gramè a ak konposisyon lang lan. Mwen pa regrèt enskripsyon mwen an.

Samantha, patisipan nan kou kreyòl ayisyen an

Klas yo toujou fou! Enèji a pozitif! Rit ak son tanbouyè yo tèlman pwisan! Menm si nou rive fatige, nou kite avèk anpil enèji! M ap toujou enskri m.

Shanna, patisipan nan klas dans ayisyen an

TELECHAJE eBOOK OU

MEN BÈL ISTWA DE KREYOL AYISYEN AN

20$   5$

  • Depi kreyasyon jiska jodi a
  • Bileng: angle ak franse
TELECHAJE

Tit

Ale anlè