Tit mwen
Paj dakèy2021-12-31T04:36:41-04:00

Slide
KOU
KREYÒL
AYISYEN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki panafriken

Slide
KOU SOU
ISTWA
AYISYEN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki panafriken

Slide
KOU
DANS
AYISYEN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki panafriken

Slide
KOU
MIZIK
AYISYEN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki panafriken

Slide
KOU
KIZIN
AYISYEN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki panafriken

Slide
ATELYE SOU
KILTI
AYISYEN AN

Konekte ak kilti ayisyen an.
Nou gen yon vizyon ki panafriken

BLÒG

Èske w konnen kantite lèt ak fonèm ki nan alfabè kreyòl la?
Repatisyon premye nasyon yo sou zile Ayiti a?

Blòg nou an plen enfòmasyon enpòtan!

SUIV BLOG NOU AN

TEMWAYAJ

Mwen te konn pale kreyòl ayisyen men mwen te vle aprann kijan pou ekri li pi byen. Kou sa a pèmèt mwen pi byen konprann gramè a ak konpozisyon lang lan. Mwen pa regrèt enskripsyon mwen an.

Samantha, patisipan nan kou kreyòl ayisyen an

Klas yo toujou fou! Enèji a pozitif! Rit ak son tanbourinè yo tèlman pwisan! Menm si nou rive fatige, nou kite avèk anpil enèji! M ap toujou enskri m.

Shanna, patisipan nan klas dans ayisyen an

TELECHAJE eBOOK OU

MEN BÈL ISTWA KREYÒL AYISYEN AN

20$   5$

  • Depi kreyasyon jiska jodi a
  • Bileng: anglè ak fransè
TELECHAJE
Ale anlè nan paj la