Tit mwen
Paj dakèy2021-07-03T03:36:56-04:00

BLOG

Èske w konnen kantite lèt ak fonèm nan alfabè kreyòl la?
Repatisyon de premye nasyon yo sou zil Ayiti a?

Blog nou an plen enfòmasyon enpòtan!

SUIV BLOG NOU AN

TEMWAYAJ

Mwen te konn pale kreyòl ayisyen men mwen te vle aprann kijan pou ekri li pi byen. Kou sa a te ban mwen yon pi bon konpreyansyon de gramè a ak konposisyon lang lan. Mwen pa regrèt enskripsyon mwen an.

Samantha, patisipan nan kou kreyòl ayisyen an

Klas yo toujou fou! Enèji a pozitif! Rit ak son tanbouyè yo tèlman pwisan! Menm si nou rive fatige, nou kite avèk anpil enèji! M ap toujou enskri m.

Shanna, patisipan nan klas dans ayisyen an

TELECHAJE eBOOK OU

MEN BÈL ISTWA DE KREYOL AYISYEN AN

20$   5$

  • Depi kreyasyon jiska jodi a
  • Bileng: angle ak franse
TELECHAJE

Ale anlè