REJWENN PWOCHEN GWOUP LA

KIZIN AYISYEN

Sa ki fè kizin ayisyen tèlman espesyal se istwa rich li yo ak enfliyans li sibi yo. Ayisyen yo te kapab plonje tèt yo nan divèsite kilti Taino, Afriken, Panyòl, Franse, elatriye, nan lòd pou kreye yon kizin inik, ki gen gou ak koulè! Nou gen popilè griyo ayisyen nou an, pikliz, bannann peze, diri kole, elatriye. Gen dè santèn de resèt, espesyalite rejyonal , teknik lokal , kolasyon, desè, bwason ...

Pran klas kizin ayisyen nou yo! Wap kapab sèvi meni ki gen gou an sis sèvis ak yon gou natif natal!

Enskripsyon yo ap kontinye. Gen nouvo pwogram kap soti nan mwa:

ENSKRI NAN YOUN NAN KOU KIZIN YO

Prepare manje natif natal

Fè manje tankou yon vre manman ayisyen.

Dekouvri manje ke yo pa konnen byen

Nou kòmanse ak baz yo, apre nou ale pi lwen.

Pwofite de yon bon anbyans

Mizik, sijè ak anekdot ki soti nan men pwofèsyonel.

Aprann nenpòt kote ou ye

Sou entènèt ak nenpòt ki aparèy.

Rete konekte

Ak fòmatè epi lòt patisipan yo.

PWOGRAM DE BAZ NOU

0
seyans pa semèn
0
minit pa seyans
0
seyans pa sesyon
0
gwoup sipò Facebook

Mwen te patisipe nan yon atelye kizin ayisyen ak plizyè generasyon mwen! Manman m , pitit fi m ak mwen te gen anpil plezi! Kou yo reyèlman byen estriktire!

MAGDALA

Chak sesyon, meni an chanje. Mwen te wè plizyè resèt enteresan, men lè mwen finalman wè lalo a ak pwason an, mwen enskri! Li te gen bon gou!

MARIE-CHRISTINE

Ane sa a, mwen te di tèt mwen ke mwen tap vin pi pre rasin mwen. Li te fè m anpil byen pou mwen fè manje ak engredyan tipikman ayisyen ke mwen pa te konnen anvan.

FABIENNE

Menaj mwen ak mwen tap chache yon aktivite pou nou fè an koup e mwen te tonbe sou aktivite nou yo! Li te fè nou soti nan woutin nou, nou te byen manje e nou byen ri! Se yon eksperyans pou nou refè ankò!

AKEEM

KOU KIZIN AYISYEN

ATELYE
ATELYE
SOU MEZI

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

ENSKRI KOUNYE A MENM

KATEGORI

14
 • KATEGORI MANJE YO
 • Aliman de baz, fritay
 • vyann, fwi de mè,
 • sòs, desè,
 • bwason, koktèl,
 • soup, elatriye.

FÒMA

5
 • FÒMA KOU YO
 • Nan klas
 • Sou entènèt
 • Anrejistre davans
 • Prive/Semi-prive
 • Biznis/evènman

GWOUP LAJ

6
 • GWOUP MOUN NOU SÈVI
 • Zwa (0 a 6 lane)
 • Ti Zanfan (7 a 9 lane)
 • Gran Zanfan (9 a 12 lane)
 • Zado (13 a 19 lane)
 • Granmoun (20 a 49 lane)
 • Gran Granmoun (50 lane e+)

AVANTAJ KOU A

ENSKRI DAVANS
 • Dekouvri plis pase 100 resèt tradisyonèl ayisyen

 • Jwenn plis ide pou enspire manje ou yo

 • Fè manje ak engredyan natif natal ayisyen

 • Aprann koutim ayisyen ak kòman yo resevwa moun

 • Aplike konsèy pou kwit ak konsève manje

 • Amelyore teknik ou genyen nan kwit manje nan yon bon estrikti

 • Dekouvri resèt rejyonal ak resèt ki pa konni anpil

 • Enpresyone ak manje ki bay dlo nan bouch

 • Dekouvri atelye nou gen pou timoun yo

 • Fè yon aktivite an koup oswa ak yon ti gwoup pou ret konekte ak lòt moun

 • Amelyore konesans nou sou kilti an ak konfyans nan tèt ou

 •  Fyè de tèt ou ak sa ou reyalize yo

 • Onore epi asire transmisyon kilti a bay jenerasyon kap vini yo

KOU KIZIN AYISYEN NAN CENTRE TOUSSAINT

NAP TANN OU!

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

Komantè Facebook