PWOFITE DE AVANTAJ

KOU PRIVE AK SEMI-PRIVE YO

Li ka enteresan pou peye kou prive yo nan lide pou benefisye de avantaj espesifik.

Nou gen fòmatè pasyone e ki gen eksperyans. Anplis de sa, li posib pou pran kou yo pou kont ou, an koup oswa ak yon ti group moun.

SWIV YON KOU PRIVE OSWA SEMI-PRIVE

JWENN YON SOUMISYON

APRANN NAN RITM OU

  • Pi dousman pou moun ki ta renmen apwofondi yon aspè patikilye
  • Pi rapid pou moun ki vle aprann pi vit

APRANTISAJ PÈSONALIZE

  • Pratike aspè ou vle yo: oral, ekri, lekti, konpreyansyon, ekri tèks ...
  • Ale pi lwen pase plan kou lang tradisyonèl yo

ORÈ TRÈ FLEKSIB

  • Pran kou yo selon orè ki bon pou ou a: jou, apremidi, aswè, wikenn ...
  • Li fasil pou chanje lè seyans yo si ou gen yon konfli orè

LEKSIK PATIKILYE

  • Adapte ansanm leksik la a endistri wap evolye ladann nan: sèvis, medikal, legal, elatriye.
  • Pratike avèk mo ak fraz ki aplike nan lavi ou chak jou
JWENN YON SOUMISYON

Mwen pral marye ete sa a ak yon ayisyèn. Mwen te itilize sèvis Centre Toussaint pou mwen ka gen konfyans nan tèt mwen epi detann mwen lè map pale kreyòl ayisyen. Mwen rekòmande leson prive Sant lan! Se yon lòt nivo!

WILLIAM

Mwen te pran leson debutan yon lòt kote anvan men tout bagay te ale twò vit. Nan sant lan, mwen te renmen santi ke yap koute mwen e m te jwenn sipò. Fomatè mwen an te pasyan avèk mwen e mwen te fè bon pwogrè. Kounye a mwen santi mwen pi pre kilti mwen an.

TAMARA

SWIV

KOU PRIVE OSWA SEMI-PRIVE YO

JWENN YON SOUMISYON

Komantè Facebook