DIFERAN FASON OU KA KONTRIBYE

KOMANDITÈ, PATNÈ, PATWON, ELATRIYE.

Centre Toussaint ofri biznis ak moun opòtinite pou sipòte misyon li.

Antre nan ran moun ki kwè nan enpòtans pwomosyon, aprantisaj ak valè kilti afro yo, sitou kilti ayisyen an.

Vin yon patnè, komanditè, patwon oswa kolaboratè depi jodi a epi jwi anpil benefis mityèl ki soti nan yo!.

ANN TRAVAY ANSANM DEPI JODI A

RANPLI FÒM SA POU NOU KA AN KONTAK

Vin youn nan aktè prensipal nan siksè Sant lan. Sipòte ak lajan. Pran avantaj sou vizibilite ki pi aparan. Tip afichaj ak kantite fwa nap afiche pou ou depann de kontribisyon anyèl la. Kote nou afiche:

 • Sou sit entènèt nou an ak rezo sosyal nou yo
 • Nan bilten enfòmasyon nou yo ak materyèl kou nou yo
 • Nan entèvyou ak evènman nou yo
 • Sou inifòm nou yo ak pwodwi nou vann yo
 • Ak plis ankò

Kòmanse nan $300 pou chak lane.

Fournis nous des ressources non financières en échange d’une visibilité notable au sein de l’entreprise et de rabais exclusifs. Nos besoins varient grandement alors n’hésite pas à nous faires des propositions:

 • Lokal pou aktivite ak gwo evènman
 • Manje kri oswa kwit pou kou kizin yo oswa pou evènman yo
 • Aparèy elektwonik ak mèb
 • Sèvis pwofesyonèl nan tout kalite: konsepsyon ak enpresyon machandiz pwomosyonèl, foto ak videografi, montaj imaj, maketing ak pwomosyon ak nenpòt ki lòt ekspètiz.

Nou louvri pou lòt kalite kolaborasyon. Nou kapab:

 • Ofri yon seri pwodwi oswa sèvis an echanj pou pwodwi oswa sèvis ekivalan
 • Travay ansanm epi fè efò an plis pou reyalizasyon yon pwojè komen
 • Fè nenpòt lòt echanj ekivalan e nan avantaj tou de pati yo

Kòm òganizasyon, nou gen bezwen tankou resous, ekspètiz, vizibilite, manm nan kominote a ak akonplisman ou ka ede nou rive fè.

Pou yon frè pa mwa, ou ka vin fè pati kominote eksklizif patwon nou an. Nou pran plezi ladan li epi nou aprann anpil bagay. Plis detay sou paj Patreon nou.

 • Aksè ilimite a repriz tout atelye nou yo ki fèt sou entènèt
 • Ekstrè chak mwa an kreyòl ayisyen
 • Videyo istwa sou reyalite ayisyen an
 • Aktyalite sou kominote a
 • Avantaj eksklizif pou patwon yo
 • Patisipasyon nan desizyon atistik Centre Toussaint an ak nan desizyon ki gen enpak sou kominote patwon yo

Vin youn nan patwon anyèl nou yo pou 2022!

Ou kapab pou pi senp fè yon don.

Fè pati moun ki bay pou satisfaksyon nan fè yon reyèl diferans. Don yo gen yon enpak siyifikatif sou avni konpayi an ak sou kapasite li pou byen akonpli misyon li.

Vin youn nan donatè nou yo.

Sipòte misyon Sant la

Ofri resous ou kapab yo

Jwi avantaj eksklizif

ANN TRAVAY ANSANM

KONTRIBYE DIVÈS RESOUS

RANPLI FÒM SA POU NOU KA AN KONTAK

TOUT BAGAY POSIB GRAS AK OU

RANPLI FÒM SA POU NOU KA AN KONTAK
 • Gouvènman Quebec

 • Local Révolution

 • Boutik Espace Urbain

 • Libreri Racines

 • Ak patwon fidèl nou yo

VIN

KOMANDITÈ, PATNÈ, PATWON, ELATRIYE.

RANPLI FÒM SA POU NOU KA AN KONTAK

Komantè Facebook