DIFERAN FASON OU KA KONTRIBYE

KOMANDITÈ, PATNÈ, PATWON, ELATRIYE.

Centre Toussaint ofri biznis ak moun opòtinite pou sipòte misyon li.

Antre nan ran moun ki kwè nan enpòtans pwomosyon, aprantisaj ak valè kilti afro yo, sitou kilti ayisyen an.

Vin yon patnè, komanditè, patwon oswa kolaboratè depi jodi a epi jwi anpil benefis mityèl ki soti nan yo!.

ANN TRAVAY ANSANM DEPI JODI A

RANPLI FÒM SA POU NOU KA AN KONTAK

Vin youn nan aktè prensipal nan siksè Sant lan. Sipòte ak lajan. Pran avantaj de vizibilite ki pi remakab la. Tip afichaj ak kantite fwa nap afiche pou ou depann de kontribisyon anyèl la. Kote nou afiche:

 • Sou sit entènèt nou an ak rezo sosyal nou yo
 • Nan bilten enfòmasyon nou yo ak materyèl kou nou yo
 • Nan entèvyou ak evènman nou yo
 • Sou inifòm nou yo ak pwodwi nou vann yo
 • Ak plis ankò

À partir de 300$ par année.

Ban nou resous ki pa finansye an echanj de vizibilite remakab nan konpayi an ak rabè san konte pou patnè nou yo. Bezwen nou yo varye anpil, kidonk pa ezite fè nou sijesyon:

 • Lokal pou aktivite ak gwo evènman
 • Manje kri oswa kwit pou kou kizin yo oswa pou evènman yo
 • Aparèy elektwonik ak mèb
 • Sèvis pwofesyonèl nan tout kalite: konsepsyon ak enprime nan machandiz pwomosyonèl, foto ak videografi, imaj koreksyon, maketing ak pwomosyon ak nenpòt ki lòt ekspètiz.

Nou louvri pou lòt kalite kolaborasyon. Nou kapab:

 • Offrir un ensemble de produits ou de services en échange de produits ou de services équivalents
 • Travay ansanm epi bay efò an plis pou realizasyon yon pwojè komen
 • Fè nenpòt lòt echanj ekivalan e nan avantaj tou de pati yo

En tant qu’organisation, on a des besoins en ressources, en expertise, en visibilité, en appartenance à la communauté et en accomplissement que tu peux nous aider à combler.

Pour une somme mensuelle, tu peux faire partie de notre communauté exclusive de patrons. On s’y amuse et on y apprend énormément. Davantage de détails sur paj Patreon nou.

 • Aksè san limit a repriz tout atelye nou yo ki fèt sou entènèt
 • Ekstrè chak mwa an kreyòl ayisyen
 • Videyo istwa sou reyalite ayisyen an
 • Aktyalite sou kominote a
 • Avantaj eksklizif pou patwon yo
 • Patisipasyon nan desizyon atistik Centre Toussaint an ak nan desizyon ki gen enpak sou kominote patwon yo

Deviens un de nos patrons annuels de l’année 2022!

Ou kapab tou senpleman fè yon don.

Fait partie de ceux qui donnent pour la satisfaction de sentir qu’ils font une réelle différence. Les dons ont un impact significatif sur l’avenir de l’entreprise et sur sa capacité à réaliser adéquatement sa mission.

Soit l’un de nos nombreux généreux donateurs.

Sipòte misyon Sant la

Ofri resous ou kapab yo

Jwi avantaj eksklizif

ANN TRAVAY ANSANM

KONTRIBYE DIVÈS RESOUS

RANPLI FÒM SA POU NOU KA AN KONTAK

TOUT BAGAY POSIB GRAS AK OU

RANPLI FÒM SA POU NOU KA AN KONTAK
 • Gouvènman Quebec

 • Local Révolution

 • Boutik Espace Urbain

 • Libreri Racines

 • Ak patwon fidèl nou yo

VIN

KOMANDITÈ, PATNÈ, PATWON, ELATRIYE.

RANPLI FÒM SA POU NOU KA AN KONTAK