REJWENN PWOCHEN GWOUP LA

DANS AYISYEN

Peyizaj mizikal ayisyen an tèlman laj! Nou gen konpa ki pi repite, nou gen zouk, twoubadou, mereng kanaval... San nou pa bliye tout dans tradisyonèl nou yo (plis pase yon santèn tankou yanvalou, ibo, nago, elatriye) ak tout lòt jan yo ki ibanize ak ayisyanize tankou dancehall, ròk, rap kreyòl, elatriye.

Gen kèk nan dans nou yo ki konplèks anpil, yo mande plizyè ane pratik ak metriz. Gen lòt ki pi senp, men ki amizan kan menm, menm jan ak lòt yo epi yo trè bon pou kenbe kò a anfòm.

Vin jwi divèsite, konpleksite ak plezi dans ayisyen an bay!

Enskripsyon yo ap kontinye. Gen nouvo pwogram kap soti nan mwa:

ENSKRI NAN YOUN NAN KOU DANS YO

Avanse ti pa ti pa

Patisipe nan plizyè nivo kou.

Rete konekte

Ak fòmatè epi lòt patisipan yo.

Aprann nenpòt kote ou ye

Sou entènèt ak nenpòt ki aparèy.

Dekouvri pwofesè nou envite yo

Aprann de plizyè fòmatè ki chaje ak pasyon.

Chwazi kou ou vle a

Danse san yon angajman ki long.

PWOGRAM DE BAZ NOU

0
seyans pa semèn
0
minit pa seyans
0
seyans pa nivo
0
gwoup sipò Facebook

Mwen te pran kou dans fitness ayisyen nan sant lan e mwen te pèdi pwa san mwen pa rann mwen kont! Kou dans lan te telman banm plezi! Nou dwe fèl sou yon peryòd pwolonje!

DIEULA

Lè mwen te kòmanse leson dans popilè ayisyen yo, gen anpil nan stil yo mwen pat menm konnen! Kounye a, mwen santi mwen pi pre kilti mwen an.

KRISTINA

Mwen gen orijin Afriken e mwen te renmen wè resanblans dans ayisyen yo ak dans nan kontinan Afriken an! Mwen se yon gwo fanatik tanbou ak pèkisyon, se sa ki fè mwen te renmen kou yo anpil.

JOËL

Dans lan se tankou yon terapi pou mwen! Mizik la, son tanbou yo, lyen sosyal la. Tout bagay sa yo te fèm anpil byen, espesyalman apre plizyè mwa nan izolasyon.

MÉLINA

KOU DANS AYISYEN

VIN

ZANMI

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

ENSKRI KOUNYE A MENM

KALITE

4
 • KALITE KOU YO
 • Demaraj
 • Rekreyatif
 • Entansif/Kreyatif
 • Konpetisyon

FÒMA

5
 • FÒMA KOU YO
 • Nan klas
 • Sou entènèt
 • Anrejistre davans
 • Prive/Semi-prive
 • Biznis/evènman

GWOUP LAJ

6
 • GWOUP MOUN NOU SÈVI
 • Zwa (0 a 6 lane)
 • Ti Zanfan (7 a 9 lane)
 • Gran Zanfan (9 a 12 lane)
 • Zado (13 a 19 lane)
 • Granmoun (20 a 49 lane)
 • Gran Granmoun (50 lane e+)

Men stil ke nou eksplore yo:

Konpa, konpa ladystyle, zouk, twoubadou, kanaval, mizik kreyolize oswa ibanize (mizik levanjil, rabòday iben, ròk kreyòl, rap kreyòl, R&B, dancehall, elatriye), plis pase 100 dans tradisyonèl (yanvalou, maskawon, ibo, nago, banda, zanrenyen, kongo, parigòl, rasin, petro, gede, djoumba, mayi, zepòl, rara, rabòday, konbit, mazoun, kontredans, kòy, dogi, afranchi, elatriye)

Nou itilize tout stil sa yo pou nou ofri kou dans ret an fòm ayisyen.

AVANTAJ KOU A

ENSKRI DAVANS
 • Amelyore tèt ou nan yon anviwonman pozitif epi san strès

 • Ranfòse lespri ekip ou ak lespri konpetisyon ou

 • Dekouvri nouvo stil ak nouvo mizik ayisyen

 • Aprann pa de baz yo ak pa ki pi avanse yo

 • Swiv klas chak semenn sou yon peryòd pwolonje

 • Patisipe nan atelye dans ayisyen paran ak pitit

 • Amelyore teknik dans ou epi devlope konpetans ou

 • Onore epi asire transmisyon kilti a bay jenerasyon kap vini yo

 • Jwi de yon aksè privilejye nan kilti ayisyen an

KOU DANS AYISYEN NAN CENTRE TOUSSAINT

NAP TANN OU!

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

Komantè Facebook