REJWENN PWOCHEN GWOUP LA

DANS AYISYEN

Peyizaj mizikal ayisyen an tèlman laj! Nou gen konpa ki repite anpil, nou gen zouk, twoubadou, kanaval mereng... San bliye tout dans tradisyonèl nou yo (plis pase yon santèn o total tankou yanvalou, ibo, nago, elatriye) ak tout lòt jan yo tou ki ibanize ak ayisyanize tankou dancehall, ròk, rap kreyòl, elatriye.

Gen kèk nan dans nou yo ki trè konplèks, yo mande plizyè ane pratik ak plizyè ane metriz. Gen lòt ki pi senp, men malge yo simp, yo amizan menm jan ak lot yo epi yo bon anpil pou met kò an fòm.

Vin jwi divèsite, konpleksite ak plezi dans ayisyen an bay!

Enskripsyon yo ap kontinye. Gen nouvo pwogram kap soti nan mwa: janvier 2022

TOUT KOU DANS YO
ENSKRI DAVANS KOUNYE A

Avanse ti pa ti pa

Patisipe nan plizyè nivo kou.

Aprann nenpòt kote ou ye

Sou entènèt ak nenpòt aparèy.

Rete konekte

Ak fòmatè yo epi ak lòt patisipan yo.

Chwazi kou ke ou vle

Danse san yon angajman ki long.

Dekouvri pwofesè nou envite yo

Aprann de plizyè fòmatè ki chaje ak pasyon.

FÒMIL DE BAZ NOU

0
seyans chak semèn
0
minit pa seyans
0
seyans pa nivo
0
gwoup sipò Facebook

Mwen te pran kou dans fitness ayisyen nan sant lan e mwen te pèdi pwa san mwen pa menm rann mwen kont! Dans lan te telman banm plezi! Nou dwe fèl sou yon peryòd pwolonje!

DIEULA

Lè mwen te kòmanse leson dans popilè ayisyen yo, gen anpil nan style yo ke mwen pa’t konnen menm! Kounye a, mwen santi mwen pi pre de kilti mwen an.

KRISTINA

Mwen dorijin Afriken e mwen te renmen wè resanblans dans ayisyen yo ak dans nan kontinan Afriken an! Mwen se yon gwo fanatik tanbou ak pèkisyon se sa ki fè ke mwen te renmen kou yo anpil.

JOËL

Dans lan se tankou yon terapi pou mwen! Mizik la, tanbou an direk yo, lyen sosyal la. Tout bagay sa yo te fèm anpil byen, espesyalman apre plizyè mwa nan izolasyon.

MÉLINA

KOU DANS AYISYEN

VIN

ZANMI

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

ENSKRI KOUNYE A MENM

KALITE

4
 • KALITE KOU YO
 • Demaraj
 • Rekreyatif
 • Rapid/Kreyatif
 • Konpetisyon

FÒMA

5
 • FÒMA KOU YO
 • Nan klas
 • Sou entènèt
 • Anrejistre davans
 • Prive/Semi-prive
 • Biznis/evènman

GWOUP LAJ

6
 • GWOUP MOUN NOU SÈVI
 • Zwa (0 a 6 ane)
 • Ti Zanfan (7 a 9 ane)
 • Gran Zanfan (9 a 12 ane)
 • Zado (13 a 19 ane)
 • Granmoun (20 a 49 ane)
 • Gran Granmoun (50 ane e+)

Men stil ke nou eksplore yo:

Konpa, konpa ladystyle, zouk, twoubadou, kanaval, mizik kreyolize oswa ibanize (mizik levanjil, rabòday iben, ròk kreyòl, rap kreyòl, R&B, dancehall, elatriye), plis pase 100 dans tradisyonèl (yanvalou, maskawon, ibo, nago, banda, zanrenyen, kongo, parigòl, rasin, petro, gede, djoumba, mayi, zepòl, rara, rabòday, konbit, mazoun, kontredans, kòy, dogi, afranchi, elatriye)

Nou itilize tout stil sa yo pou nou ofri kou dans ret an fòm ayisyen.

AVANTAJ KOU A

ENSKRI DAVANS
 • Amelyore tèt ou nan yon anviwonman pozitif e trankil

 • Ranfòse lespri ekip ou ak lespri konpetisyon ou

 • Dekouvri nouvo stil ak nouvo mizik ayisyen

 • Aprann pa debaz yo ak pa ki pi avanse yo

 • Pran klas chak semenn sou yon peryòd pwolonje

 • Patisipe nan atelye dans ayisyen paran ak pitit

 • Amelyore teknik dans ou epi devlope konpetans ou

 • Onore epi asire transmisyon kilti a bay jenerasyon kap vini yo

 • Jwi de yon aksè privilejye ak kilti ayisyen an

KOU DANS AYISYEN NAN CENTRE TOUSSAINT

NAP TANN OU!

ENSKRI DAVANS KOUNYE A