FE PATI NAN PWOCHEN ATELYE NOU AN SOU

KILTI AYISYEN

Anplis kou nou yo, nou ofri plizyè douzèn atelye sou lang ayisyen, istwa, dans, mizik ak kizin. Yo pèmèt ou ale plis an pwofondè sou tout aspè yo manyen pandan sesyon yo. Nou ofri tou atelye sou nenpòt lòt sijè ki pèmèt ou rapwoche ou de kilti ayisyen an. Nou gen yon vizyon pan-Afriken, kidonk nou pran plezi nan nenpòt evènman Afro-kiltirèl.

Penti, brikoleur, kwochè, fè bijou, teknik kwafeur, fotografi, pa gen limit! Yo edikatif, amizan, pèmèt ou devlope kreyativite ou ak elaji orizon ou.

Enskripsyon yo ap kontinye. Gen nouvo pwogram kap soti nan mwa:

ENSKRI NAN YOUN NAN ATELYE YO

Mini-konferans

Finans, Afro-feminis, Antreprenarya, sosyete, nouvèl, politik, elatriye.

Pwomnad nan vil

Randone, ekskisyon, vizit gide, teyat, mize, fim, konsè, elatriye.

Atelye espesyal

Redaksyon, atizay Afro, literati, pèfòmans teyat, aktivite sosyal, elatriye.

Aktivite Centre lan

Spektak, prezantasyon, konkou, seyans foto, jounen pòt ouvè, elatriye.

Jou ferye ayisyen

Kom.12 janvye, Mwa Istwa Nwa, Kanaval, Jounen Drapo, Nwèl, elatriye.

0
atelye pa mwa
0
patisipan pa ane
0
volontè
0
gwoup laj yo sèvi
0
minit pou chak atelye
0
manm ekip la

Mwen te asiste nan atelye sou gran fanm nan listwa Ayiti. Pwofesè a te eksepsyonèl. Nou te antre nan detay sou pèsonalite mwen pa t janm tande pale de yo anvan. Mwen te vrèman renmen atelye a!

DONALD

Avèk orè travay mwen ak fanmi mwen, mwen pa gen tan ale nan klas regilye yo. Men, mwen toujou prezan nan atelye yo e mwen pa janm desi. Mwen rekòmande yo.

MARIELLE

ATELYE SOU KILTI AYISYEN

GEN
ANPIL
POU DEKOUVRI

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

ENSKRI KOUNYE A MENM

KÈK EGZANP ATELYE

ENSKRI DAVANS
  • Sware jwèt tipikman ayisyen
  • Yon istwa ayisyen yo rakonte timoun yo

  • Touris nan vil mwen ak Rito Joseph
  • Dikte ak Gesner Jean-Paul manm Akademi Kreyòl Ayisyen

  • Konvèsasyon ak sis akademisyen
  • Tablo vizyon nouvo ane

  • Pentire yon moso nan istwa ayisyen ak Marjorie Lovinsky

  • Prezantasyon pèp endijèn Ayiti pou timoun yo ak Winnie Jay

ATELYE SOU KILTI AYISYEN NAN CENTRE TOUSSAINT

NAP TANN OU!

ENSKRI DAVANS KOUNYE A

Komantè Facebook