ANPIL LANMOU NAN CENTRE TOUSSAINT

Myriam ak Martijin se yon bèl jèn koup. Centre Toussaint an se yon sant rede vou po yo chak semèn. Ansanm, yo vin aprann ak anrichi tèt yo ak yon gwoup moun ki pozitif e enspiran menm jan avèk yo.

Jwi lekti atik sa a ki prepare pou ou spesyalman pou nou onore Sen Valanten an.

______________________________________________________

Sly: Depi konbyen tan nou ansanm?
Myriam: 3 zan edmi

Sly: E depi konbyen tan nap swiv kou nan Centre Toussaint?
Myriam: 3 semèn
Martijin: Se vre wi. Nou rive nan 3yèm kou kreyòl ayisyen.

Sly: Poukisa ke se yon aktivite ke nou deside fè ansanm?
Martijin: Pou mwen, se paske Myriam se orijin ayisyen. Mwen ta byen renmen pale ak fanmi’l an kreyòl. Mwen kòmanse konprann lang lan, men mwen ta byen renmen reponn tou. Pou mwen, se kòm si ke mwen santi ke map antre nan kilti mennaj mwen an.
Myriam: Mwen te wè pwomosyon kou sesyon pase a sou rezo sosyal yo. Okòmansman, mwen te jis pataje enfòmasyon an ak Martijin pou’l te ka enskri. Men, dènyèman an grann mwen te gen yon ti pwoblèm. Se nan moman sa a ke mwen reyalize ke mwen konprann kreyòl trè byen, men ke mwen gen difikilte pou mwen fòmile fraz mwen yo. Sa ki enterese’m anpil tou se pati ekri a. Nou reyalize ke bon jan ke nou dwe ekri kreyòl souvan trè diferan de sa nou jwenn sou entènèt oswa sou medya sosyal yo.

Sly: Èske gen lòt kou ki te ka enterese nou?
Myriam: Kou istwa D'Ayiti a! Mwen ta renmen swiv kou sa a anpil. Men malerezman li pa antre nan orè nou.
Martijin: Wi, kou istwa a. Li gen lè trè enteresan. Men, sa ki atire'm anpil se seyans rezotaj ke nou ofri yo! Yo tap pèmèt mwen konvèse, pratike sa nou aprann nan klas e an menm tan, nou tap tou fè kontak! Mwen ta reyèlman renmen patisipe lè sa posib pou nou.

Sly: Ok mèsi anpil
Myriam: Mwen di'w mèsi tou
Martijin: Ok. Na wè lòt semèn!

Otè: Sly Toussaint

Komantè Facebook