JOURNAL MÉTRO - CENTRE TOUSSAINT: ANKRE NAN KOMINOTE AYISYEN

Nan kòmansman mwa a, mwen te gen opòtinite rankontre mesye Olivier Faucher nan Journal Métro, divizyon Gid Monreyal Nò pou m pale de mwen, pakou mwen ak Centre Toussaint. Li pibliye nou sou premye paj yon jounal yo ka jwenn nan tout kay ak sèvis piblik nan Monreyal Nò. Se te yon vrè plezi ak yon onè!

Yon gwo mèsi a Mesye Faucher, Journal Métro, Gid Monreyal Nò pou entèvyou a ak Mesye Félix Lacerte-Gauthier pou foto a ak sipò li!

______________________________________________________

Men atik la:

SIT ENTENET JOURNAL MÉTRO

Peze klike la pou li atik la dirèkteman sou sit entènèt Journal Métro.

EDISYON VITYEL ATIK LA

Peze klike la pou wè edisyon vityèl atik la.

NOU FYÈ NOU SOU PREMYE PAJ JOUNAL

Mèsi anko!

Fè mwen konnen sa ou panse de kouvèti medya sa a.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Sant lan, pa ezite dirije ou nan paj akèy sit nou an!

Klike la a pou w wè tout aktivite nou yo.

RETRANSCRIPTION

Ki sa ki fè kilti ayisyen an espesyal? Se sa Sly Toussaint te mande tèt li lè l t ap reflechi sou pwogramasyon Centre Toussaint, kote w ka aprann anpil bagay sou kilti ayisyen an. Sant aprantisaj ak lwazi sa a kounye a ofri sèvis li yo nan Saint-Michel ak akeyi moun ki anvi wè yo ak pou premye pòt ouvè li sou 5 Out.

Tout bagay te kòmanse yon ane de sa lè Sly Toussaint, ki tap viv Ayiti pandan sèt lane ak nan Monreyal Nò pandan 14 lane, te bay premye leson kreyòl li nan sousòl kay li nan Ahuntsic. "Anpil moun pale kreyòl, men yo pa abitye pran liv an kreyòl epi aprann ekri li, paske nou Quebec," li remake.

Etandone siksè kou li yo, Monrealèz 27 lane an te vle divèsifye sèvis li yo. Jodi a, pwogramasyon Centre Toussaint an gen ladan sis kou diferan, sitou yo bay nan Lwazi Kominotè Saint-Michel.

Pou Monreyal Nò ak Saint-Michel

Youn nan objektif prensipal Madam Toussaint ak Sant sa a se te kreye yon fason estriktire pou aprann sou istwa ak kilti ayisyen an. “Lè nou ale lekòl isit la, nou aprann istwa Quebec ak Kanada, men apre sa li mande anpil dekouvèt pèsonèl ak YouTube pou aprann istwa Ayiti, montre fondatè a. Nou pa konnen ki kote li kòmanse ak ki kote li fini. »

Fondatè a mete aksan sou enpòtans sèvis sa yo tou pre Monreyal Nò ak Saint-Michel, kote gen yon pi gwo konsantrasyon nan kominote Monreyal ki gen orijin ayisyen. "Li fè plis sans pou mwen fè moun konnen kilti a nan yon kote ki gen anpil Ayisyen."

Madam Toussaint fè konnen an patikilye tout pwofesè li anboche pou bay kou sa yo se "pi bon nan domèn sa".

Li enteresan, li bay opòtinite pou nou mete tèt nou ansanm, pou aprann ak pratike kilti ayisyen an, Dory Marie-Joseph di, 23 lane e ki soti Gwadloup.

Rodriguez Damis, pwofesè dans ibèn sou talon
"Mwen deja fè dans popilè ayisyen, men mwen vle aprann pèkisyon paske se tankou lòt bò pyès la," Nephar Daphnis di. Li menm ak pitit li yo te eseye pèkisyon an pandan jounen pòt ouvè a.

"Pou apwofondi kilti ayisyen an jan Centre Toussaint fè an, mwen twouve li vrèman enteresan," Rodriguez Damis, pwofesè dans ibèn nan Centre Toussaint di.

Kontan dèske mwen finalman jwenn yon kote ki apwopriye pou l bay leson li, li vle rete nan lokal li ye kounye a "otan ke posib".

Komantè Facebook