2 JWÈT AYISYEN

Mwen fèt epi grandi Montréal. Lè mwen te genyen 9 lane, mwen ak plizyè moun nan fanmi mwen te ale rete an Ayiti. Chòk kiltirèl la te pozitif pou mwen. Mwen aprann nouvo bagay, nouvo fason pou pale, viv, pou w ye, panse e menm jwe!

«La tague» yo rele li lago, «tic-tac-toe» yo rele li titato, anplis de jwèt anpil moun konnen ki sèlman chanje non, genyen lòt ke mwen pat konnen ditou epi mwen tonbe damou yo. Non, mwen pap pale de domino tankou foto nou mete pou koumanse atik la ta ka fèw kwè, se deja yon jwèt anpil moun konnen.

______________________________________________________

Men 2 jwèt mwen pi renmen yo:

1. KAY

Zouti

 • Yon moso planch ki genyen 12 tou ki fèt an 2 ranje yo chak genyen 6 tou
 • Kèk lè, genyen 2 gwo tou nan 2 pwent yo pou mete wòch ou genyen yo
 • 48 ti wòch, mab osinon grenn e ou mete 4 nan chak tou

Kantite jwè

 • Pou pi piti 2
 • Pou pi plis 2

Kiyès ki ap kòmanse

 • Aza deside kiyès kap kòmanse

Règ jeneral

 • Jwè a ranmase tout wòch ki soti nan youn nan 6 tou yo devan l 'ki gen omwen de wòch, apresa, li simen yo nan sans retou, nan rès tou yo.
 • Si dènye wòch la tonbe nan yon tou okipe lap ranmase tout wòch li yo epi distribiye pandan lap refè yon lòt wonn.
 • Si dènye wòch la tonbe nan yon twou okipe epi sa ki ladan li vin rive 4, jwè a ap rele byen fò "Kay!". Li pran tout sa ki nan tou a. Li kapab pran sa ki nan tou ki anvan yo depi yo genyen kat wòch.
 • Lè yon moun genyen, moun sa gen dwa fè yon lòt wonn.
 • Si dènye wòch la tonbe nan yon tou vid (sa vle di li pou kont li), ou fini e se tou pa lòt jwè a.
 • Aprann plis ou jwèt la klike la

Pwen/Kiyès ki genyen

 • Lè pa gen mouvman posib ankò, moun ki te ranmase plis wòch la genyen.

Varyan/Lòt non

 • Toukay, warri (Ghana)

Kòmantè mwen yo

Se te premye fwa ke mwen te wè yon jwèt <>, se yon jwèt pou simen. Mancala se non jenerik pou yon koleksyon jwèt tablo tradisyonèl Afriken ak Azyatik. Pafwa tou yo fouye a tè a. Gen lòt fwa timoun yo sèvi ak bwat ze pou yo jwe. Sa tèlman pa mande anpil pou amize! Li bèl epi pafwa li te jwe tèlman vit ke ou gen pou gade ak anpil atansyon pou ou pa pèdi!

Apèsi

2. OSLÈ

Zouti

 • 5 ti zo oubyen oslè. Yo se tas oubyen astragal yon jèn mouton osinon yon lòt bèt.
 • Chak zo gen 4 fas: do, kre, i, ak s.

Kantite jwè

 • Pou pi piti 1
 • Pou pi plis X

Kiyès ki ap kòmanse

 • Traditionnellement, il faut lancer les osselets en l’air et en rattraper le plus possible sur le dos d’une main. Ensuite, il faut les relancer et essayer de rattraper les osselets dans les paumes des deux mains réunies. Celui qui a rattrapé le plus d’osselets commence.
 • Sinon, le hasard décide qui commence.

Règ jeneral

 • Le joueur lance tous les osselets soigneusement sur la table ou sur le sol.
 • Il doit en prendre un dans sa main (en général celui qui semble le plus éloigné des autres), et ce dernier sera la pièce principale ou maîtresse.
 • Mouvement à respecter lors de chaque action du jeu: Avec une seule main, il doit lancer cet osselet dans les airs et en ramasser un autre au sol assez rapidement pour rattraper la pièce maîtresse lancée dans les airs au début.
 • Si le joueur a lancé l’osselet principal et qu’il n’a pas réussi à ramasser un osselet au sol, le tour n’est pas perdu tant que l’osselet principal a été rattrapé. Il ne faut pas que celui-ci tombe au sol!
 • Si la pièce maîtresse tombe au sol, c’est au tour de l’adversaire suivant.
 • Il faut se souvenir ou noter à quel moment ton tour s’est arrêté car quand ton tour revient, on poursuit à la manche où on s’était arrêté.
 • Au premier tour, il faut ramasser 4 fois 1 osselet. Au deuxième tour, il faut ramasser 2 fois 2 osselets à la fois. Au troisième tour, il faut ramasser 3 osselets puis 1, et enfin au dernier tour, il faut ramasser les 4 osselets d’un seul balayage.
 • Chaque tour a 4 manches. Donc, lors du premier tour, où il faut ramasser 4 fois 1 osselet, il faut s’assurer d’avoir pris les pièces alors qu’elles étaient positionnées sur le «do». En deuxième manche, tout doit être sur le «kre». En troisième manche, tout doit être sur le «i». Enfin, en quatrième manche, tout doit être sur le «ès». Ensuite on peut passer au deuxième tour, première manche, et ainsi de suite.
 • Aprann plis ou jwèt la klike la ou klike la.

Pwen/Kiyès ki genyen

 • La personne qui termine le plus rapidement les 4 manches des 4 tours.

Varyan/Lòt non

 • Des fois, on a le droit de rapprocher les pièces avant de les ramasser.
 • Certains joueurs ajoutent des niveaux de difficulté. Par exemple, garder une main dans le dos, ce qui nuit à l’équilibre et au positionnement corporel ou encore taper une fois des mains avant de pouvoir ramasser un osselet.

Kòmantè mwen yo

C’est un jeu qui demande énormément d’adresse. Les joueurs les plus forts sont capables de terminer les 4 tours et les 4 manches d’un trait.

Il faut bien lancer les pièces sur le sol. Choisir la pièce maîtresse stratégiquement et parfois se contorsionner ou se positionner de façon compliquée afin de ramasser toutes les pièces requises rapidement lors d’un seul balayage! C’est tout un sport!

Apèsi

An konklizyon

Kay et Oslè sont 2 jeux qui ont su éveiller ma curiosité d’enfant. Il y en a tant d’autres : des jeux de ronde, de cartes, de corde à sauter tant plus créatifs et amusants les uns que les autres! Connais-tu les mêmes règles de jeu que moi?

Et si tu te joignais à moi pour créer un répertoire bien détaillé, bien expliqué et bien documenté avec des photos et des vidéos afin que nos jeux classiques ne tombent pas dans l’oubli?

Sinon, rejoins-nous pour le GAME NIGHT samedi le 9 novembre 2019 durant lequel les jeux – haïtiens ou non – ainsi que la culture haïtienne seront à l’honneur!

LISTE DE JEUX

En ordre alphabétique

 • Ban m tout
 • Gason pa kanpe
 • Marèl
 • Pa ka la w
 • Bezig
 • Domino
  • domino ak chen
  • ameriken
 • Foula
 • Foutbòl bosal
 • Kat (cartes)
  • kazino
 • Kap
 • Kay (toukay)
 • Krapo
 • Lido
 • Mab (billes)
 • Oslè
 • Pench
 • Pla men cho (la main chaude)
 • Raf nan bokal
 • Ralba
 • Rondes
  • Lalin ak soley
  • Tcheki la communion
  • Passe par la fenêtre
 • Sote kòd
  • Mayi a nan solèy
  • Dos à dos
 • Tèk manke
 • Titato
  • Mòpyon

Dites-nous quels sont les jeux de votre enfance et comment y jouer!

Komantè Facebook