SANT TOUSSAINT NAN MTL BLOG

2020, PANDEMI !!!! Tout moun lakay yo eksepte pou nenpòt aktivite gouvènman an konsidere kòm esansyèl. Se konsa, nou dwe jwenn yon fason pou nou fè tan pase. Sant Toussaint ajiste li epi ofri kou sou Entènèt. MTL BLOG rekonèt travay Sant lan ak dispozisyon ki fèt pou konfòme yo ak mezi sante ki mete an plas pandan peryòd sa a. Nan atik pibliye an Novanm 2020, ak tit "8 bagay ki gen pou fè nan Monreyal wikenn sa a ki pa vyole okenn règ konfinman an ", youn nan aktivite Sant Toussaint ladann e se: kou sou kizin ayisyen sou entènèt. Sant lan parèt tou nan vidéo promosyon MTL BLOG la.

Mèsi anpil a Katina Goulakos!

______________________________________________________

Kòmansman Sant Toussaint

Se pandan yon bèl jounen an 2018 moun ki ta pral vin fondatè Sant Toussaint an bay 10 moun yon kou kreyòl nan salon lakay li. Apati de la, yon lide te kòmanse jèmen ak anpil kesyon te swiv: poukisa aktivite sa pa vinn ofisyèl? Poukisa nou pa gen lòt aktivite pou ankouraje kilti ayisyen an? Kidonk, lide yo pran fòm e an 2019, Sant Toussaint tounen yon biznis. Sant lan kontinye ap grandi epi sitou ap adapte li ak enprevi, tankou etablisman kou sou entènèt a pati 2020 ak pandemi kowonaviris ki afekte mond lan. Se poutèt sa, Sant Toussaint se yon jèn konpayi ki te pran tan pou l fè medya yo konnen l, e ki patikilyèman fyè dèske li te mansyone nan youn nan atik MTL BLOG yo.

Aprann plis sou MTL BLOG

MTL BLOG, kounye a ki fè pati de Narcity Media, te fonde an 2012. An oktòb 2021, paj Instagram li a te gen 374,000 abone ak paj Facebook li a te gen plis pase 400,000 abone. Li se yon konpayi piblikasyon dijital sou entènèt ki baze nan Monreyal ki prezante aktivite ki gen pou fèt nan Monreyal ak alantou yo. Sit la prezante tou nouvèl sou Kanada nan nivo lokal oswa nan nivo pwovens.

Jodi a, Sant Toussaint kontinye misyon l pou l toujou fè pwomosyon kilti ayisyen ak afro pandan lap respekte mezi sante ki an plas yo. Nou ofri kou an liy, pou biznis/evènman ou prive .

Fè m konnen nan kòmantè yo sa ou te panse de atik sa a.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Sant lan, pa ezite dirije ou nan paj akèy sit nou an!

Gade atik MTL BLOG la

Gade video MTL BLOG la

Klike la a pou w wè tout aktivite nou yo.

Otè: Raoul Joseph Junior

Komantè Facebook