CENTRE TOUSSAINT NAN MTL BLOG

2020, PANDEMI !!!! Tout moun lakay yo eksepsyon pou nenpòt aktivite gouvènman an konsidere kòm esansyèl. Se konsa, nou dwe jwenn yon fason pou nou fè tan pase. Centre Toussaint ajiste li epi ofri kou sou Entènèt. MTL BLOG rekonèt travay Sant lan ak dispozisyon ki fèt pou konfòme yo ak mezi sante ki te mete an plas pandan peryòd sa a. Nan atik pibliye an Novanm 2020, ak tit "8 bagay ou ka fè nan Monreyal wikenn sa a ki pa vyole okenn règ konfinman an ", youn nan aktivite Centre Toussaint an ladann e se: kou kizin ayisyen sou entènèt. Sant lan parèt tou nan videyo promosyon MTL BLOG la.

Mèsi anpil a Katina Goulakos!

______________________________________________________

Kòmansman Centre Toussaint an

Se pandan yon bèl jounen nan lane 2018, moun k ap vin fondatè Centre Toussaint an bay 10 moun yon kou kreyòl nan salon lakay li. Depi moman sa a, yon lide te kòmanse jèmen ak anpil kesyon: poukisa aktivite sa a pa vin ofisyèl? Poukisa nou pa gen lòt aktivite pou ankouraje kilti ayisyen an? Kidonk, lide yo pran fòm e nan lane 2019, Centre Toussaint tounen yon biznis. Sant lan kontinye ap grandi epi sitou ap adapte li ak enprevi, tankou li fè kou sou entènèt nan lane 2020 ak pandemi kowonaviris ki afekte mond lan. Se poutèt sa, Centre Toussaint se yon jèn biznis ki te pran tan pou l fè medya yo konnen l, e ki patikilyèman fyè dèske li te mansyone nan youn nan atik MTL BLOG yo.

Aprann plis sou MTL BLOG

MTL BLOG, kounye a ki pou Narcity Media, te fonde nan lane 2012. An oktòb 2021, paj Instagram li a te gen 374,000 abone ak paj Facebook li a te gen plis pase 400,000 abone. Li se yon biznis de piblikasyon dijital sou entènèt ki baze nan Monreyal e ki prezante aktivite ki gen pou fèt nan zòn Monreyal yo. Sit la prezante tou nouvèl sou Kanada nan nivo lokal oswa nan nivo pwovens.

Jodi a, Centre Toussaint kontinye misyon l pou l toujou fè pwomosyon kilti ayisyen ak afro pandan lap respekte mezi sante ki an plas yo. Nou ofri kou sou entènèt, pou biznis/evènman ou prive .

Fè m konnen nan kòmantè yo sa ou te panse de atik sa a.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou Sant lan, pa ezite dirije ou nan paj akèy sit nou an!

Gade atik MTL BLOG la

Gade videyo MTL BLOG la

Klike la a pou w wè tout aktivite nou yo.

Otè: Raoul Joseph Junior

Komantè Facebook