FÈ PATI DE EKIP NOU

ENFLIYANSÈ OSWA ANBASADÈ

FÈ PATI EKIP NOU TANKOU ENFLIYANSÈ OSWA ANBASADÈ . Sèvi ak enfliyans ou, popilarite ou oswa pawòl ou yo pou ede misyon Centre Toussaint la.

Kit kòm yon piti oswa gwo enfliyansè, ou gen pouvwa pou kontribye pozitivman nan efò maketing nou yo, aprantisaj ak pwomosyon kilti afro, espesyalman kilti ayisyen an.

Mete kominote w la pou travay nan Centre la.

ANN TRAVAY ANSANM DEPI JODI A

KONTAKTE NOU VIA IMÈL.

Ou gen yon kantite siyifikatif abòne epi ou vle jenere pwofi pandan w ap sipòte yon kòz ki pre kè w:

 • Pataje kontni kreyatif ou oswa lide ki te fèt anvan
 • Jwenn pwodwi nou yo ak sèvis nou yo gratis
 • Bay abone ou yo yon rabè lè l sèvi avèk kòd pwomosyon pèsonalize ou
 • Resevwa yon montan lajan pou chak enskripsyon

Òf la varye selon mòd enfliyansè ou ye.
Woulman ak estatistik yo disponib pou k a wè yo.
Pwopozisyon valab pou tout tribin medya sosyal yo.

Ou renmen misyon nou an, pwodwi nou yo, sèvis nou yo, oswa menm sa nou pataje sou divès platfòm medya sosyal nou yo. Kantite abone ou genyen pa pwoblèm, pran avantaj sou benefis yo epi pale pozitivman de nou nan antouraj ou.

 • Fè pati yon gwoup spesifik, aktif epi angaje
 • Jwenn rabè espesyal pou anbasadè nou yo
 • Patisipe nan kèk evènman gratis
 • W ap okouran de nouvèl yo avan tout moun
 • Jwe yon wòl enpòtan pou pran desizyon intènn sou sa ki pral gen enpak sou kliyantèl la nan ansanm li.

Sipòte misyon Sant la

Pale de Centre la nan antouraj ou

Jwi avantaj eksklizif

ANN TRAVAY ANSANM

ELAJI MISYON NOU

KONTAKTE NOU VIA IMÈL.

VIN
PÒTPAWÒL

KONTAKTE NOU VIA IMÈL.

  VIN

  ENFLIYANSÈ OSWA ANBASADÈ

  RANPLI FÒM SA POU NOU KA AN KONTAK

  Komantè Facebook