Enskripsyon yo ap kontinye. Gen nouvo pwogram kap soti nan mwa:

AKTIVITE KAP FÈT KOUNYE A
ENSKRI DAVANS KOUNYE A