ZEN KATYE A

Ce texte a été écrit par des personnes qui se sont inscrites au cours de créole haïtien intermédiaire offert par le Centre Toussaint. Ces personnes font partie de celles qui ont obtenu les meilleures notes pour leur composition écrite. Chaque étudiant devait rédiger un dialogue, individuellement ou bien en équipe de 2, au travers duquel on retrouverait différents éléments d’apprentissage. Les résultats sont fantastiques. C’est impressionnant de constater la créativité de tous! Le Centre Toussaint est fier de pouvoir te présenter des textes originaux écrits en créole haïtien. Tous les textes ont été révisés et modifiés par Sly Toussaint. Profite bien de ta lecture!
______________________________________________________

Tripotay de vwazin k ap rakonte zen katye a

Pandan yon chalè ete, nan yon ti vilaj ki lwen lwen, Ivwoz t ap bale galri a. Bèlsè l rive san souf, li kouri pou li di l rimè jounen an.

Ivwoz: Lisyèn! Kijan ou ye? Li sitèlman bonè, poukisa ou prese wè m?
Lisyèn: Ou pa konn kisa? M wè manmzèl Sofoni kite plas Tonton Jan Klod, maten an. Li gade m epi voup, li manke chape poul li!
I: Ki moun? Sofoni? Vwazin konpè Nestò a? Èske se li men ki marye ak Fatal la?
L: Ditou! Se lòt la, ki rete anfas nan gwo koulè krèm nan.
I: Manmzèl? Ki te mete on ti wòb wouj klere nan maryaj Pasyans lan?
L: Wi, m kwè sa! Se li menm!
I: Pa li menm! M pa kwè sa! Avèk Tonton Jan Klod…? Mwen tande Sofoni te konn sakrifye kabrit pou fè posyon lanmou. Se Madan Rejin ki te ban m nouvèl sa a lotrejou.
L: Se li menm menm!
I: Podyab Jan Klod, yo pyeje l!… Manyen konte m! Èske w te pale avè l?
L: Yès! M vin fasafas avè l antravè lari a. Mwen mande l kisa l ap fè la, li pèdi mo! Li bafouye, li di: «M te vin pran ze pou m fè yon gato pou fèt nyès mwen an»… Anvan solèy leve? Ak yon bebidòl epi talon kikit?
I: Mmm Mmmm. Gad on zen pitit! An nou rive kot Mariz! Li pral kontan tande istwa sa a tou, wi! An nou di l!

En conclusion

Medam yo rive kot Mariz pou yo ba l zen an epi Mariz al rakonte yon lòt moun. Se nan konsa, tout moun vin konn zen katye a.

Pourquoi ne pas prendre des cours de créole haïtien avec le Centre Toussaint?

En attendant de t’inscrire, continue à lire des histoires en créole haïtien sur notre site web. Fais-moi savoir en commentaires ce que tu as aimé de cette histoire.

Auteurs: Fal Petit & Alice Comtois-Hubert

Commentaires Facebook